Jídelna

Aktuální změny v platbách MŠ

Aktuální změny v platbách MŠ

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou
č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů, hradí zákonní zástupci dětí v MŠ pouze cenu potravin.

 

Děti do věku 6 let

Děti do věku 7 let

Pitný režim 

2 Kč

2 Kč

Přesnídávka

11 Kč

12 Kč

Oběd 

29 Kč

32 Kč

Svačina 

 10 Kč

10 Kč

Celkem

52 Kč

56 Kč

Cena školného platná od 01. 09 2023 400 Kč/měsíc.
Podle novely školského zákona se dětem s povinnou předškolní docházkou poskytuje vzdělávání bezúplatně. Znamená to, že i v případě odkladu nebo dodatečného odkladu školní docházky se školné neplatí.

 

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru