Školní vzdělávací program

Filozofie vzdělávacího programu a integrované bloky

Školní vzdělávací program je platný od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021.

Koncepce školy:

Motto: "Zdravě a s radostí"

Cílem našeho programu „Škola podporující zdraví“ je, aby se děti již od mateřské školy naučily postojům, které spočívají v úctě ke zdraví a praktickým dovednostem podporujícím zdraví. Naplnění společného cíle spočívá v tom, že je tento program komunitní a to znamená, že působí nejen na děti, zaměstnance, rodiče i ostatní okolí. Chceme respektovat individualitu dítěte, jeho vývojové tempo, vytvořit rovné podmínky pro vzdělávání a osobnostní rozvoj všem dětem. Středem našeho zájmu je konkrétní dítě s konkrétními potřebami. Nabízíme bezpečné, podnětné a láskyplné prostředí i pomocnou ruku rodičům. Dítě je pro nás partnerem, jehož sebevědomí budeme rozvíjet naplňováním jeho potřeb, oceněním výsledků jeho snahy. Chceme obohacovat rodinnou výchovu a úzce s rodinou spolupracovat. Základem spokojenosti v životě je sebepoznání- učíme se znát své tělo a jeho potřeby, učíme se vyjádřit své pocity a sdělit své myšlenky. Máme sami sebe rádi, věříme si. Potom můžeme vytvářet pozitivní vztah k okolí a k celému světu.

Mateřská škola respektuje hlavní cíle vzdělávání:

1. Rozvíjet dítě a jeho schopnosti učení – mateřská škola vytváří pro děti vhodné a podnětné prostředí, ve kterém se cítí bezpečně a vytváří základy pro jejich vzdělávání. Vytvořit základy pro odpovědný postoj ke společenskému a přírodnímu prostředí. 

2. Rozvíjet zásady podpory zdraví -  důležitou složkou naplnění základních životních potřeb, realizace zájmů a rozvoj činností, o které děti projevují zájem. Zvyšovat tělesnou zdatnost, podporovat rozvoj pohybových dovedností, vést děti ke zdravému životnímu stylu, osvojit si hygienické návyky a prohlubovat postupně sebeobsluhu.

3. Respekt k přirozeným lidským potřebám - Dbáme na to, aby u nově příchozích dětí došlo k naplnění základních fyziologických potřeb. Pokud jsou naplněny tyto potřeby, následují potřeby bezpečí, potřeby sounáležitosti, potřeby uznání a potřeby seberealizace.

4. Rozvíjet a prohlubovat spoluúčast rodičů – nabídka společenských akcí, poradenský servis, vzájemnou komunikaci a individuální spolupráci.

 

Integrované bloky ŠVP:

1.   Pojďme se seznámit u pejska a kočičky (září)

2.   Pejsek a kočička poznávají dary podzimu

3.   Pejsek a kočička se připravují na zimu

4.   Pejsek a kočička se těší na Vánoce

5.   Pejsek a kočička si užívají zimní radovánky

6.   Pejsek a kočička společně objevují

7.   Pejsek a kočička vítají jaro

8.   Pejsek a kočička si pomáhají

9.   Pejsek, kočička a ti druzí

10. Pejsek a kočička spolu všechno zvládli

 

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru