Třídy

Organizace vzdělávání

Mateřská škola Nad Plovárnou má 2 třídy, do kterých jsou umístěny děti do věkově smíšených tříd. 1. třída se jmenuje Štěňátka a 2. třída se jmenuje Koťátka. Výchovný program je koncipován k danému tématu - děti provází jednotlivá zvířátka na třídách pobytem v MŠ a společně se s dětmi učí a rozšiřují si vědomosti.


Vzdělávací nabídka v jednotlivých třídách je zaměřena na všechny typy činností a vychází z potřeb skupin dětí. Podle zájmu dětí se vzdělávací nabídka specifikuje a konkretizuje. Dětem je nabízena také mimotřídní zájmová činnost výuky anglického jazyka a zavedeme také logopedii. Vše probíhá v průběhu dne. Děti tímto mohou využívat zkušenosti, pracují s jinou učitelkou, kde se učí spolupráci a sociálním zkušenostem. Organizace činností, jejich obsah a náplň je podle potřeb MŠ a zájmu dětí obměňována. MŠ používá logo, které úzce souvisí s pojmenováním tříd. Děti mají trička s daným logem MŠ.

Charakteristika tříd:

 • každá třída má zapsaných 28 dětí
 • děti jsou rozděleny ve třídě u stolečků podle věku
 • děti plní různě náročné úkoly
 • dodržování pravidel třídy, která si samy zvolily společně s učitelkou
 • zapojování málo průbojných dětí
 • kamarádíme se všemi, nevyčleňujeme jen určité děti, měříme stejným pohledem
 • necháme vyniknout děti v různých oblastech a povedeme je k práci a vyrábění
 • pocit radosti z dokončeného díla
 • hledání různých možností, experimentování a zkoušení
 • využívání vlastní fantazie, aby děti nekopírovaly svého kamaráda
 • budeme se snažit o duševní pohodu dětí
 • potlačování negativních lidských vlastností
 • respektovat individuální potřeby dětí

NEWSLETTER

Přihlaste se k odběru novinek a budete informovaní o dění v naší školce.

Zřizovatel školy
Podporuje nás
Kancelář ředitelky
a ekonomky školy:
Náměstí 73/9 (Obecník),
Velké Meziříčí
Nahoru